Verzilverlening (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit aanvraagformulier vraagt u ons om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Verzilverlening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De gemeente toetst of u aan de voorwaarden in de verordening Verzilverlening voldoet. Met een positief besluit kunt u bij de SVn een definitieve aanvraag voor een Verzilverlening indienen. De Verzilverlening (vanaf €2.500 tot € 25.000) is bedoeld voor senioren die hun koopwoning willen aanpassen.

Vul dit formulier samen in als u bent getrouwd of geregistreerd partner bent of als de woning gezamenlijk eigendom is.

Gegevens die u nodig hebt bij het invullen van dit formulier:

 • DigiD inloggegevens van u (beiden)
 • WOZ-waarde van uw woning
 • U kunt direct digitaal meesturen (uploaden) of e-mailen:
  • Een kopie van recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de te treffen maatregelen.
  • Indien van toepassing: een kopie van de benodigde vergunning(en)
  • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe werkt dit formulier:

 • Eerst logt de eerste persoon in met DigiD en beantwoord enkele vragen. Daarna logt - indien van toepassing - de partner in met DigiD en vult u samen het formulier verder in.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.