Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Energiekosten Maatschappelijke organisaties (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Velden met een * zijn verplicht.

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning of DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • Direct mee te sturen met de aanvraag:
  • Tarievenoverzicht of factuur energieleverancier van peildatum van 1 oktober 2021 en van peildatum 1 oktober 2022
  • Bewijs van doorberekende energiekosten over 2021 en 2022
  • Verbruiksoverzicht over 2022
  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
  • Bewijsstukken steun/subsidies van andere overheidsorganen voor stijgende energiekosten
 • U kunt het ingevulde formulier printen bij de Samenvatting. Klik onderaan op het plaatje van een 'printer'.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.

Verplichte vraag: Hoe wilt u inloggen?