Blijverslening (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit aanvraagformulier vraagt u ons om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Blijverslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De hoogte van een blijverslening ligt tussen de €2.500 en € 25.000.

Vul dit formulier samen in als u bent getrouwd of geregistreerd partner bent of als de woning gezamenlijk eigendom is.

Gegevens die u nodig hebt bij het invullen van dit formulier:

 • DigiD inloggegevens van u (beiden)
 • WOZ-waarde van uw woning
 • U kunt direct digitaal meesturen (uploaden) of e-mailen:
  • Een kopie van recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de te treffen maatregelen.
  • Indien van toepassing: een kopie van de benodigde vergunning(en)
  • Een kopie van de meest recente vaststelling WOZ-waarde.

Hoe werkt dit formulier:

 • Eerst logt de eerste persoon in met DigiD en beantwoord enkele vragen. Daarna logt - indien van toepassing - de partner in met DigiD en vult u samen het formulier verder in.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.