Wijzigingsformulier Tozo 5 levensonderhoud (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

U ontvangt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5). Zoals u weet kunnen er zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op deze aanvullende uitkering. Aan u wordt dan ook gevraagd om deze omstandigheden aan ons te laten weten. Hier kunt u dit formulier voor gebruiken. Ook als u een andere IBAN wilt doorgeven, kunt u dit formulier gebruiken.

Welke omstandigheden zijn van invloed op uw uitkering? 

 • U bent gestopt met uw bedrijf of werk als zelfstandige
 • U heeft de AOW-leeftijd bereikt
 • U bent verhuisd naar een andere gemeente
 • U bent gedetineerd
 • U gaat samenwonen of scheiden
 • Uw (gezins)inkomen is hoger of lager dan u bij de aanvraag heeft doorgegeven
 • U bent tijdens deze en eerdere Tozo-periode(s) dit jaar opgeteld langer dan 4 weken in het buitenland (voor zaken, vakantie of om andere redenen)
 • U bent gaan studeren of gestopt met de studie

Wanneer een van deze situaties op u of op uw partner van toepassing is, heeft u mogelijk niet langer recht op de aanvullende uitkering of heeft u recht op een hogere of lagere uitkering. Wij vragen u om ons dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, te melden via dit wijzigingsformulier. Dat is belangrijk omdat we willen voorkomen dat u te veel uitkering ontvangt die u later moet terugbetalen

Hoe werkt dit formulier?

 • Eerst logt de hoofdpersoon in met DigiD. Indien van toepassing logt daarna, ter verificatie, de partner in met DigiD en vult u (samen) het formulier verder in.
 • Als u uw bankgegevens wilt wijzigen, moet u een scan van uw bankpas (voor- en achterkant) digitaal meesturen (zorg dat de bijlagen goed leesbaar zijn, maximaal 3 MB per bijlage en bestandsvorm jpg, png of pdf ).
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging.