Vaststellen jaarlijkse Cultuursubsidie (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Velden met een * zijn verplicht.

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Lees eerst de informatie en regelgeving op onze website.
Met dit formulier dient u een verzoek in om uw jaarlijkse cultuursubsidie te laten vaststellen. Doe dit vóór 1 mei na het jaar waarvoor de subsidie verstrekt is.

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD of eHerkenning (eH3): houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • Zorg er voor dat u een inhoudelijk verslag (waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht) kunt uploaden.
 • Wilt u subside boven de € 30.000,00 laten vaststellen? Zorg dan ook dat u de volgende bewijsstukken kunt uploaden:
  • een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)
  • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop
  • een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.

Verplichte vraag: Op welke wijze wilt u inloggen?