Meldingsformulier Wmo (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Velden met een * zijn verplicht.

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Wist u dat u contact op kun nemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Rotterdam Rijnmond? MEE ondersteunt u als u ondersteuning wilt krijgen van de gemeente.

Met dit meldingsformulier vraagt u een gesprek bij de Wmo aan.
Wij nemen contact met u op als wij dit formulier hebben ontvangen. Een klantmanager bespreekt uw hulpvraag met u. Als wij u nog niet kennen komt de klantmanager meestal op huisbezoek. Als u al bekend bent met bij de Wmo is dit niet altijd nodig. U kijkt dan met de klantmanager op welke manier het gesprek het beste gevoerd kan worden.

  • Doet u een melding voor uzelf of uw minderjarige kind, dan logt u bij voorkeur in met DigiD. Zelf invullen is ook mogelijk.
  • Doet u een melding voor een ander, dan vult u de (cliënt)gegevens zelf in (zonder DigiD-inlog).
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Verplichte vraag: Ik doe een melding voor: Maak een keuze