Gratis openbaar vervoer AOW-gerechtigden

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Het gratis openbaar vervoer kan uitsluitend worden gebruikt voor openbaar vervoer dat wordt verzorgd door de RET. Het kan onbeperkt worden gebruikt binnen het gehele vervoersgebied van de RET, echter op werkdagen vanaf 09.00 uur. In het weekeinde en op feestdagen mag u de gehele dag gratis reizen. Het gratis openbaar vervoer kan niet worden gebruikt voor het BOB-busnet, de Fast Ferry en het Randstad Railtraject
(Berkel Westpolder t/m Den Haag Centraal) en alle andere aanbieders van openbaar vervoer. U kunt dus niet gratis met de trein reizen.

Als u vanuit Rijsoord of Oostendam eerst naar het RET-gebied moet reizen voordat u gebruik kunt maken van het gratis RET-vervoer kunt u dit bespreken met een klantmanager inkomen. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon (0180) 451 234. Er wordt dan gekeken naar uw persoonlijke situatie en wat de extra kosten zijn voor het deelnemen aan het gratis RET- vervoer.

Voorwaarden:

 • u bent inwoner van de gemeente Ridderkerk
 • u heeft een AOW-uitkering
 • u heeft een persoonlijke OV-chipkaart
 • uw totale inkomen ( inclusief vakantietoeslag) is niet hoger dan;
  • Alleenstaande (ouder): €1.227,03
  • Personen die getrouwd zijn of samenwonen: €1.677,98
    
 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt uw inloggegevens bij de hand.
 • U kunt de volgende bewijsstukken uploaden (uploaden is het digitaal meesturen van een bestand):
  • kopie geldig legitimatiebewijs van u (én van uw eventuele partner)
  • leesbare kopie van uw persoonlijke OV-chipkaart (én van uw eventuele partner)
  • bewijs van inkomsten over de afgelopen 3 maanden (én van uw eventuele partner), bijv. loonstroken, AOW-specificaties, specificaties pensioenen/andere uitkeringen enz..
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.