Bijzondere bijstand Eigen risico Zorgverzekering 2019 (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Voorwaarden:

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de genoemde bedragen hieronder
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd
 • u vraagt de bijstand aan omdat het eigen risico 2018/2019 geheel in rekening is gebracht of omdat u geen zorgkosten meer verwacht voor 2019
 • wanneer u een collectieve verzekering van de gemeente met de aanvullende verzekering AV- BAR Top (DSW) of Gemeente extra uitgebreid (CZ) heeft, komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. De gemeente heeft deze kosten voorgeschoten.

Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.128,11
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.611,58

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.262,58
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.719,81

De vermogensgrens is:

 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.240,00
 • Alleenstaande: € 6.120,00

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage is 50% van het in rekening gebrachte eigen risico 2019.

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt uw inloggegevens bij de hand.
 • U kunt direct de volgende bestanden bij het formulier uploaden (uploaden is het digitaal meesturen van een bestand):
  • kopie polis zorgverzekering 2019
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico 2018/2019
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart + bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden + bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijv. loonstroken, uitkeringsspecificaties)
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.