Aanvraag verlenging Tozo 4 levensonderhoud (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot en met uiterlijk 30 juni 2021. 

Heeft u in de afgelopen 3 maanden een Tozo-uitkering van onze gemeente ontvangen? Dan kunt dit formulier gebruiken.
Heeft u de afgelopen 3 maanden geen Tozo-uitkering ontvangen? Of ontving u een Tozo-uitkering van een andere gemeente? Dan moet u een nieuwe aanvraag Tozo 4 doen.
Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo. 

Let op! als uw aanvraag is ingediend en u wilt wijzigingen doorgeven, dan kan dat via het mutatieformulier Tozo [LINK TOEVOEGEN]. Ook als u Tozo ontvangt kunt u via het mutatieformulier wijzigingen doorgeven.

Belangrijk: Leest u, voordat u dit formulier in gaat vullen, eerst de pagina Inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) Tozo 4 !

Hoe werkt dit formulier

  • Eerst logt de aanvrager in met zijn/haar DigiD inloggegevens en beantwoord de vragen. Indien u een partner heeft, logt ook de partner daarna in met zijn/haar DigiD inloggegevens en beantwoord de vragen.
  • Verplicht toevoegen (zorg dat de bijlagen goed leesbaar zijn, maximaal 3 MB per bijlage en bestandsvorm jpg, png of pdf ):
    • scan paspoort of ID-bewijs (voor- en achterzijde) van u en indien van toepassing ook van uw partner (Let op! Een rijbewijs wordt niet erkend als geldig ID bewijs)
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • Vul uw juiste telefoonnummer en e-mailadres in!
  • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Let op dat u alles doorgeeft wat de gemeente moet weten. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente u een boete opleggen.