Uittreksel BRP (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Let op: U gaat een uittreksel BRP aanvragen. Heeft u de juiste keuze gemaakt tussen het aanvragen van een uittreksel BRP of uittreksel bugerlijke stand?
In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Hierop staan uw naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum en waar nodig andere gegevens. Vraag aan de instantie aan wie u het uittreksel moet geven, wat er op het uittreksel moet staan. Zo weten wij welke gegevens wij op het uittreksel moeten vermelden. 

  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • U betaalt direct met iDeal.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.