Bezwaar maken tegen gemeentelijke heffingen (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Maak een keuze

Klik op één van de onderstaande knoppen voor het juiste formulier. Klik niet op de knop 'Volgende pagina'.

Ik wil bezwaar maken tegen:

afvalstoffenheffing en of rioolheffing

onroerendezaakbelasting/WOZ-waarde