Verzoek tijdelijke uitbreiding of nieuw terras tijdens corona (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Terrassen mogen onder voorwaarden weer volgens reguliere openingstijden open. De gemeente wil u daar zo goed mogelijk bij faciliteren. De gemeente staat positief tegenover initiatieven en creatieve ideeën vanuit de horeca om binnen de wettelijke kaders die er zijn mee te denken over mogelijkheden. 

Eén van de mogelijkheden is het tijdelijk uitbreiden of toevoegen van (nieuwe) terrassen. Als uitbreiding of toevoeging van uw terras binnen de wettelijke grenzen van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm) en de APV mogelijk is én dit op een veilige en verantwoorde manier kan, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om gebruik te maken van een buitentap. Na akkoord van de gemeente geldt de uitbreiding van het terras zolang de Twm regels stelt voor terrassen. De toestemming kan worden verleend tot 1 oktober 2021.

Wilt u tijdelijk een terras  en/of uitbreiding daarvan? Vul dan het verzoekformulier in.

  • Nodig: om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • Nodig: een situatieschets van het terras met de afmetingen van het terras) ten opzichte van de horecagelegenheid (verplicht uploaden)
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.