Veiligheidsplan (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan hoort bij een aanvraag Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning. U stelt het veiligheidsplan op om op structuele wijze te proberen de veiligheid en het welzijn van uw gasten en uw medewerkers en de veiligheid van uw bedrijfseigendommen zo optimaal mogelijk te waarborgen. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan.

De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot:

Brand, Ongevallen, Roofovervallen, Agressie en geweld, Discriminatie, Seksuele intimidatie, Wapenbezit, Alcoholmisbruik, Druggebruik, Problematisch gokken, Bezoekers overlast, Vernieling, Diefstal / zakkenrollen, Inbraak, Betalings criminaliteit en Interne criminaliteit.

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt uw inloggegevens bij de hand.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.