Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier geeft u wijzigingen door in de gegevens die van uw geregistreerde kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvanglocatie (BSO) in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn opgenomen. De houder moet dit formulier invullen. Als er sprake is van een wijziging van houder, moet de nieuwe houder van de opvangvoorziening een akkoordverklaring invullen.

  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • Direct meesturen:
    • kopie van bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
    • bij verhoging kindplaatsen: plattegrond met afmetingen.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.