Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (RK)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

 • Met dit formulier doet u een aanvraag voor de exploitatie van een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO).
 • De houder die het KDV of de BSO wil gaan exploiteren, moet dit formulier invullen.
 • Voordat u dit formulier invult, moet u als houder in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en  moeten u en al uw (mede)bestuurders ingeschreven staan in het Personenregister kinderopvang.

Hoe het werkt:

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • Benodigde bewijsstukken die u direct kunt uploaden (meesturen) of apart e-mailen:
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die tekent. (Wanneer een gemachtigde namens de handelingsbevoegde tekent: Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de handelingsbevoegde, een door de handelingsbevoegde ondertekende machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde).
  • Een kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig).
  • Een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
  • Een kopie van het pedagogisch beleidsplan.
  • Een kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig).
  • Een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang. (Tenzij in het LRK al geregistreerd staat
   dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.)
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.