Bijschrijving op aanhangsel horeca-vergunning aanvragen (RK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • U beschikt over de volgende gegevens:
  • BSN, voornamen, achternaam (zoals die op het legitimatiebewijs staat) ,geboortedatum, geboorteplaats, van alle bij te schrijven personen (leidinggevenden).
 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (uploaden is het digitaal meesturen van een bestand):
  • bij meer dan 2 bij te schrijven personen: lijst met alle hierboven beschreven gegevens van de bij te schrijven leidinggevenden.
 • Let op: De nieuwe leidinggevende(n) kunnen alleen bijgeschreven worden als zij beschikken over een diploma Sociale Hygiëne. De nieuwe leidinggevende moet zelf een 'Verklaring leidinggevende' indienen. Geef het zaaknummer door aan de nieuwe leidinggevenden; dit hebben zij nodig voor het invullen van de Verklaring. Zonder deze verklaring is deze aanvraag niet compleet. De verklaring is te vinden op onze website.
 • Aan het einde van het formulier kunt u ook aangeven of u personen van het huidige aanhangsel wilt verwijderen.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier tussentijds opslaan: Kopieer de URL van de pagina waar u op het moment van invullen wilt stoppen. Sla deze URL tijdelijk op (bijvoorbeeld plakken in Word-document).  Om verder te gaan met het formulier plakt u de URL weer in uw browser. Het formulier opent op de pagina waar u bent gebleven.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met het zaaknummer als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.