Parkeerschijfzone Stationsgebied

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor parkeren in de 'blauwe zone' Stationsgebied. U dient ingeschreven te staan als inwoner op een adres in deze zone. Onder het stationsgebied vallen de volgende straten: Alblas, Amer 2 t/m 164 even, Binnenlandse Baan (deels), Devel, Dintel, Donge, Emmastraat, Gebroken Meeldijk (deels), Giessen, Gouwe, Julianastraat, Linge, Marijkesingel (deels), Meye, Prins Bernhardstraat (deels), Prins Hendrikstraat, Stationsweg (deels), Vecht, Vlist en Wilhelminastraat. Per bewoner van een adres wordt maximaal één ontheffing verstrekt.

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • U kunt de volgende bestanden direct uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie kentekenbewijs deel IB of kentekencard
  • bij een leaseauto: kopie leaseovereenkomst + verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager de gebruiker is van het betreffende motorvoertuig
  • bij gebruik van motorvoertuig op grond van een andere rechtsverhouding: kopie van de overeenkomst.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.