Wijzigingsformulier Tozo 4 levensonderhoud (BD)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

U ontvangt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4). Zoals u weet kunnen er zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op deze aanvullende uitkering. Aan u wordt dan ook gevraagd om deze omstandigheden aan ons te laten weten. Hier kunt u dit formulier voor gebruiken. Ook als u een andere IBAN wilt doorgeven, kunt u dit formulier gebruiken.

Welke omstandigheden zijn van invloed op uw uitkering? 

 • U bent gestopt met uw bedrijf of werk als zelfstandige
 • U heeft de AOW-leeftijd bereikt
 • U bent verhuisd naar een andere gemeente
 • U bent gedetineerd
 • U gaat samenwonen of scheiden
 • Uw (gezins)inkomen is hoger of lager dan u bij de aanvraag heeft doorgegeven

Als uw situatie wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de Tozo of de hoogte ervan. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk (binnen 5 werkdagen) aan ons door.

Hoe werkt dit formulier?

 • Eerst logt de hoofdpersoon in met DigiD. Indien van toepassing logt daarna, ter verificatie, de partner in met DigiD en vult u (samen) het formulier verder in.
 • Als u uw bankgegevens wilt wijzigen, moet u een scan van uw bankpas (voor- en achterkant) digitaal meesturen (zorg dat de bijlagen goed leesbaar zijn, maximaal 3 MB per bijlage en bestandsvorm jpg, png of pdf ).
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging.