Wijzigingsformulier Tozo 3 levensonderhoud (BD)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

U ontvangt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3). Zoals u weet kunnen er zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op deze aanvullende uitkering. Aan u wordt dan ook gevraagd om deze omstandigheden aan ons te laten weten. Hier kunt u dit formulier voor gebruiken. Ook als u een andere IBAN wilt doorgeven, kunt u dit formulier gebruiken.

Welke omstandigheden zijn van invloed op uw uitkering? 

  • U bent gestopt met uw bedrijf
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt
  • U bent verhuisd naar een andere gemeente
  • U bent gedetineerd
  • Uw (gezins)inkomen is hoger of lager dan u bij de aanvraag heeft doorgegeven

Wanneer een van deze situaties op u van toepassing is, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Wij vragen u om ons dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen te melden via dit wijzigingsformulier. Dat is belangrijk omdat we willen voorkomen dat we u teveel uitkering geven die we later van u moeten terugvorderen.

Hoe werkt dit formulier?

  • Eerst logt de hoofdpersoon in met DigiD. Indien van toepassing logt daarna, ter verificatie, de partner in met DigiD en vult u (samen) het formulier verder in.
  • Als u uw bankgegevens wilt wijzigen, moet u een scan van uw bankpas (voor- en achterkant) digitaal meesturen.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.