Vaststelling subsidie nieuwe cultuurplannen coronacrisis (BD)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Velden met een * zijn verplicht.

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD of eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • U kunt (indien van toepassing) de volgende stukken direct meesturen:
  • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
   • Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten;
   • Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode;
   • Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans.
  • Een accountantsverklaring indien de subsidie € 30.000.- of meer bedraagt
  • Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.

Verplichte vraag: Op welke wijze wilt u inloggen?