Studietoeslag (BD)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

 • Lees eerst de voorwaarden op onze website.
 • Om je identiteit vast te stellen log je bij ons in met DigiD.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Stuur de volgende documenten mee:
  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart. Géén rijbewijs! Het is belangrijk dat uw naam, uw BSN en de geldigheidsdatum duidelijk te zien zijn. De andere gegevens mag u afschermen.
  • Kopie beschikking studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
  • Kopie bankpas waarop uw naam en bankrekeningnummer duidelijk leesbaar zijn. De andere gegevens mag u afschermen
  • Indien van toepassing: kopie stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op vermeld staat.
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat je opgeeft in het formulier.