Aanvraag verlenging Tozo 5 levensonderhoud (BD)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot en met uiterlijk 30 september 2021. 

Heeft u in de afgelopen 3 maanden een Tozo-uitkering van onze gemeente ontvangen? Dan kunt dit formulier gebruiken.
Heeft u de afgelopen 3 maanden geen Tozo-uitkering ontvangen? Of ontving u een Tozo-uitkering van een andere gemeente? Dan moet u een nieuwe aanvraag Tozo 5 doen.
Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo. 

Let op! als uw aanvraag is ingediend en u wilt wijzigingen doorgeven, dan kan dat via het mutatieformulier Tozo. Ook als u Tozo ontvangt kunt u via het mutatieformulier wijzigingen doorgeven.

Belangrijk: Leest u, voordat u dit formulier in gaat vullen, eerst de pagina Inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) Tozo 5 !

Hoe werkt dit formulier

  • Eerst logt de aanvrager in met zijn/haar DigiD inloggegevens en beantwoord de vragen. Indien u een partner heeft, logt ook de partner daarna in met zijn/haar DigiD inloggegevens en beantwoord de vragen.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • Vul uw juiste telefoonnummer en e-mailadres in!
  • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Let op dat u alles doorgeeft wat de gemeente moet weten. De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de Tozo-uitkering teruggevorderd.