Aanvraag verlenging Tozo 3 levensonderhoud (BD)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot en met uiterlijk 31 maart 2021. 

U kunt dit formulier alléén gebruiken als u een aanvullende Tozo uitkering heeft toegekend gekregen en de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de verlenging van de uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden. Heeft u eerder een Tozo uitkering ontvangen, en is de tijd tussen de eerdere uitkering en de door u gewenste verlenging 3 maanden of langer? Dan kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier voor een nieuwe aanvraag Tozo 3. 
Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo. 

Heeft u eerder Tozo ontvangen en zijn er wijzigingen? Of zijn er wijzigingen nadat u dit formulier heeft ingestuurd? Geef deze wijzigingen dan door via het wijzigingsformulier Tozo 3.

Belangrijk: Leest u, voordat u dit formulier in gaat vullen, eerst de inleidende tekst van dit aanvraagformulier door op onze website!

Hoe werkt dit formulier

  • Eerst logt de aanvrager in met zijn/haar DigiD inloggegevens en beantwoord de vragen. Indien u een partner heeft, logt ook de partner daarna in met zijn/haar DigiD inloggegevens en beantwoord de vragen.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • Vul uw juiste telefoonnummer en e-mailadres in!
  • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging én het ingevulde formulier op het door u opgegeven e-mailadres.

Let op dat u alles doorgeeft wat de gemeente moet weten. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente u een boete opleggen.