Aanvraag eenmalige eneregietoeslag (BD)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de eenmalige energietoeslag.

Belangrijk: Leest u, voordat u dit formulier gaat invullen, eerst de inleidende tekst over de aanvraagprocedure door op onze website!

Hoe werkt dit formulier

 • Eerst logt de aanvrager in met zijn/haar DigiD inloggegevens. Indien u partners bent, logt ook de partner daarna in met zijn/haar DigiD inloggegevens.
 • Verplicht toevoegen (zorg dat de bijlagen goed leesbaar zijn, maximaal aangegeven MB per bijlage en bestandsvorm jpg, png of pdf ):
  • kopie paspoort of ID-bewijs van u en indien van toepassing ook van uw partner (een rijbewijs wordt niet erkend als geldig ID bewijs). Let Op: het is belangrijk dat uw naam, de geldigheidsdatum van uw paspoort of ID bewijs en uw BSN nummer duidelijk te zien zijn. De andere gegevens mag u afschermen (maximaal 3 MB). Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs.
  • kopie van de voorkant van uw bankpas. Let op: Alleen uw naam en rekeningnummer moeten hierop duidelijk te zien zijn. Andere gegevens op uw bankpas van u afschermen. (maximaal 2 MB)
  • bewijzen van uw inkomen (maximaal 17 MB).
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • Vul uw juiste telefoonnummer en e-mailadres in!
 • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Let op dat u alles correct doorgeeft. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente u een boete opleggen.