Uittreksel Burgerlijke stand (BD)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Let op: U gaat een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. Heeft u de juiste keuze gemaakt tussen het aanvragen van een uittreksel BRP of uittreksel bugerlijke stand?
In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt dit uittreksel alleen bij ons aanvragen als de gebeurtenis in deze gemeente plaatsvond.

  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • U betaalt direct met iDeal.
  • Als u gemachtigd bent om het uittreksel voor iemand anders aan te vragen, stuurt u direct digitaal mee (uploaden):
    •  Machtigingsformulier (ingevuld en ondertekend)
    •  Kopie geldig identiteitsbewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagd.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.