Toestemmingsverklaring reisdocument kind (BD)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

U gebruikt dit formulier als ouder of voogd om toestemming te geven aan uw kind/voor uw kind om een reisdocument aan te vragen.

  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • Vul het formulier zorgvuldig in! Indien de gegevens niet overeenkomen met de Basisregistratie Persoonsgegevens, kunnen wij uw verklaring niet in behandeling nemen.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het ingevulde formulier printen bij de Samenvatting. Klik onderaan op het plaatje van een 'printer'.
  • U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het e-mailadres dat u opgeeft in het formulier.