Verklaring nieuwe houder bij houderwisseling Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BD)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit formulier verklaart de nieuwe houder van de opvangvoorziening akkoord te gaan met de ingediende Aanvraag wijziging Kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang.

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • Nodig: het registratie(zaak)nummer (dit nummer is ontvangen na indiening hoofdaanvraag Wijziging KDV of BSO)
 • Direct meesturen (of apart e-mailen):
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe houder (als een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon);
  • een kopie van het bewijs van inschrijving van de nieuwe houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • een kopie van het pedagogisch beleidsplan van de nieuwe houder;
  • een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang (tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat de nieuwe houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang);
  • een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.