Voorziening leerlingenvervoer 2018 2019 (AW)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

  • Let op! Dit aanvraagformulier is voor het schooljaar lopende tot de zomervakantie 2019. Wilt u een aanvraag doen die pas in augustus/september 2019 begint? Gebruik dan het formulier schooljaar 2019-2020!
  • Raadpleeg eers tde Informatie + toelichting: https://www.albrandswaard.nl/leerlingenvervoer/
  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (uploaden is het digitaal meesturen van een bestand):
    • het door de school ingevulde formulier 'vervoersadvies'.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.