Bijstand, wijziging doorgeven (AW)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Heeft u een bijstandsuitkering en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Het gaat om alle wijzigingen in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie. Maar ook wijzigingen in de situatie van uw partner geeft u aan ons door. U gebruikt dit formulier ook om uw vakantie door te geven. 

Gegevens die u nodig hebt bij het invullen van dit formulier:

 • DigiD inloggegevens van u en uw eventuele partner
 • U moet - indien van toepassing - de volgende (gescande) bewijsstukken aanleveren:
  • een bewijs van de inkomsten, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie, een bankafschrift is niet voldoende.
  • bij nieuwe inkomsten ook een arbeidscontract of toekenning uitkering of uitspraak alimentatie
  • (voorlopige) teruggaaf of aanslag van de belastingen, als deze nog niet bij ons bekend is
  • bewijs starten/stoppen studie
  • bewijs vermogenswijziging

Hoe werkt dit formulier:

 • Eerst logt de hoofdpersoon in met DigiD. Indien van toepassing logt daarna, ter verificatie, de partner in met DigiD en vult u (samen) het formulier verder in.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.