Aanvraag verlenging Tozo 2 levensonderhoud (AW)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

Met dit aanvraagformulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot uiterlijk 30 september 2020. U kunt dit formulier alléén gebruiken als u al eerder een uitkering levensonderhoud Tozo heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen en uw uitkering loopt binnenkort af of is afgelopen.

Belangrijk: Leest u, voordat u dit formulier in gaat vullen, eerst de inleidende tekst van dit aanvraagformulier door op onze website!

Hoe werkt dit formulier

  • Eerst logt de aanvrager in met zijn/haar DigiD inloggegevens. Indien u partners bent, logt ook de partner daarna in met zijn/haar DigiD inloggegevens.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • Vul uw juiste telefoonnummer en e-mailadres in!
  • U ontvangt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging én het ingevulde formulier op het door u opgegeven e-mailadres.

Alle voorwaarden die golden bij uw eerste aanvraag, gelden hier ook. Let op dat u alles doorgeeft wat de gemeente moet weten. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente u een boete opleggen.