Aanvraag budgetsubsidie (AW)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Velden met een * zijn verplicht.

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

U kunt een aanvraag indienen vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Subsidieaanvragen die na 1 april bij ons binnenkomen of niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen.

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD of eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • De volgende stukken moet u direct meesturen (uploaden):
  • Activiteitenplan (beschrijving van de geplande activiteit(en).
  • Begroting en dekkingsplan
  • Doelstelling(en) en resultaten die worden nagestreefd
  • Overzicht stand reserves en voorzieningen
  • Vermogensplan
  • Kopie (verleende) omgevingsvergunning (indien van toepassing
 • Bij een eerste aanvraag moet u ook de volgende stukken meesturen:
  • Een afschrift van de oprichtingsakte, statuten en inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Jaarverslag, jaarrekening met accountantsverklaring en balans van het voorgaande jaar
  • Opgave van de bestuurssamenstelling
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U kunt het ingevulde formulier printen bij de Samenvatting. Klik onderaan op het plaatje van een 'printer'.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.

Verplichte vraag: Uw gegevens opgeven