Aanvraag Regeling ondersteuning maatschappelijke organisaties onder COVID-19 maatregelen (AW)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

De regeling ondersteuning maatschappelijke organisaties onder COVID-19 maatregelen heeft tot doel om organisaties die maatschappelijke initiatieven ontplooien in Albrandswaard te ondersteunen. Het achterliggende maatschappelijke doel dat met de regeling wordt beoogd is continuering van het voorzieningenaanbod voor inwoners in Albrandswaard.

Als u dit formulier uiterlijk 30 november 2021 bij ons indient en voorziet van de benodigde bewijsstukken, beoordelen wij of u recht heeft op een tegemoetkoming.

  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD of eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik hiervoor de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.

Verplichte vraag: Op welke wijze wilt u inloggen?