Verklaring beheerder / leidinggevende bij commerciële horecavergunning (AW)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

  • Deze verklaring hoort bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning voor een commerciële inrichting. De verklaring wordt ingevuld door de beheerder / leidinggevende zelf.
  • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
  • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Let op dat u niet de pijltjes van de webbrowser gebruikt, maar de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
  • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.