Aanvraag exploitatie gastouderopvang (AW)

Voortgang: 0%.

Toelichting

Voor het invullen van dit formulier zijn onderstaande punten belangrijk:

 • Met dit formulier doet u een aanvraag voor de exploitatie van een voorziening voor gastouderopvang (dit is een specifieke gastouder met een specifiek opvangadres).
 • De houder van het gastouderbureau die de bemiddeling voor deze gastouder op dit opvangadres zal gaan verzorgen, moet dit formulier invullen.
 • De gastouder, volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.
 • Indien een gastouder op meer locaties opvang wil gaan verzorgen, moet voor iedere locatie een afzonderlijke aanvraag ingediend worden.

Hoe het werkt:

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met eHerkenning: houdt u uw inloggegevens bij de hand.
 • Direct uploaden (meesturen) of apart e-mailen:
  • Een kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder
  • Een kopie van een bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten eerste hulp of spoedeisende hulpverlening aan kinderen van de gastouder.
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
  • Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.
 • U kunt naar de volgende pagina klikken en ook weer terug. Gebruik de knoppen 'vorige' en 'volgende' onderaan het formulier.
 • U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als het formulier verzonden is. Wij sturen die naar het emailadres dat u opgeeft in het formulier.